Đoạn phim số 1: Cà chua và những lợi ích về sức khỏe

Đoạn phim số 2: Bắp cải và lợi ích hỗ trợ tăng trưởng chiều cao

Đoạn phim số 3: Thịt và lợi ích phòng chống thiếu máu

Đoạn phim số 4: Khoai lang và những lợi ích bất ngờ với tiêu hóa