Phần mềm "Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng" được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của Nhà trường rất cần phải có một công cụ hỗ trợ cán bộ phụ trách bán trú trong công tác lên thực đơn hằng ngày cho học sinh tiểu học, đảm bảo những thực đơn này vừa cân đối về dinh dưỡng vừa đa dạng và ngon miệng, mà không yêu cầu người dùng phải có kiến thức quá chuyên sâu về dinh dưỡng

Giao diện Phần mềm trên website Dự án Bữa ăn Học đường

Phần mềm là công cụ phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, giải quyết được bài toán về thời gian để toàn bộ các trường trên cả nước đều có thể cùng triển khai Dự án "Bữa ăn Học đường" một cách đồng bộ và sớm nhất.

Phần mềm là một phương tiện hiện đại, giúp tin học hóa quá trình lên thực đơn và quản lý bữa ăn bán trú của các trường tiểu học. Bên cạnh đó Phần mềm còn là một giải pháp toàn diện với rất nhiều ưu điểm như: Cung cấp cho các trường một ngân hàng nhiều thực đơn đa dạng với những món ăn được nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, không chỉ cân đối về dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm mà còn phù hợp với khẩu vị học sinh từng khu vực; Hỗ trợ nhà trường tự xây dựng những thực đơn phù hợp tiêu chuẩn dinh dưỡng, kinh phí với các bước hướng dẫn cụ thể mà không đòi hỏi người dùng phải có chuyên môn sâu về dinh dưỡng.