Chức năng 1: Tạo thực đơn từ ngân hàng thực đơn

Cho phép người dùng tạo thực đơn bằng cách chọn thực đơn đã cân bằng dinh dưỡng từ ngân hàng thực đơn có sẵn. Ngân hàng thực đơn gồm 120 thực đơn (với trên 360 món ăn không lặp lại) cân bằng về dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và ngon miệng, được phân loại theo 3 khu vực, miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Ngoài ra trong chức năng này người dùng có thể:

- Tải thực đơn tuần/tháng theo lựa chọn với các thông tin dinh dưỡng chi tiết

- Tải công thức nấu các món ăn trong thực đơn.

- Thay thế một hoặc 1 số nguyên liệu trong thực đơn mà vẫn bảo đảm thực đơn cân bằng dinh dưỡng

- Tính khối lượng nguyên liệu sơ chế và nguyên liệu đi chợ của thực đơn

- Nhập giá nguyên liệu, lưu giá nguyên liệu và tính giá thành của thực đơn

Chức năng 2: Tạo thực đơn từ món ăn

Cho phép người dùng tạo thực đơn cân bằng dinh dưỡng bằng cách kết hợp những món ăn có sẵn trong ngân hàng thực đơn để tạo ra vô số tổ hợp các thực đơn mới mà vẫn đảm bảo tính cân bằng dinh dưỡng, đa dạng và ngon miệng

Ngoài ra trong chức năng này, người dùng có thể:

- Tải thực đơn ngày/tuần vừa tạo với thông tin dinh dưỡng chi tiết

- Tải công thức nấu các món ăn trong thực đơn

- Thay thế một hoặc một số các nguyên liệu trong thực đơn mà vẫn đảm bảo thực đơn cân bằng dinh dưỡng

- Nhập giá nguyên liệu, lưu giá nguyên liệu và tính giá thành của thực đơn

Chức năng 3: Tự tạo thực đơn từ nguyên liệu

Cho phép người dùng tạo thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm bằng các nguyên liệu và món ăn tự chọn, phù hợp với địa phương

 

Ngoài ra trong chức năng này, người dùng có thể:

- Tính dinh dưỡng của thực đơn

- Tự động điều chỉnh khối lượng nguyên liệu để thực đơn cân bằng dinh dưỡng

- TÍnh nguyên liệu và tính tiền thực đơn đã xây dựng

- Lưu, xóa và xem lại các thực đơn đã xây dựng

Chức năng 4: Kiểm tra tính cân bằng dinh dưỡng của thực đơn

Cho phép người dùng kiểm tra nhanh tính cân bằng dinh dưỡng thực đơn của nhà trường đang sử dụng

Chức năng 5: Nhập giá nguyên liệu

Cập nhật và xuất giá tiền của các nguyên liệu, từ đó có thể tính giá thành của thực đơn sử dụng