Điều tra khẩu phần tại một số trường tiểu học tại các thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng cho thấy hầu hết các thực đơn sử dụng cho bữa trưa của học sinh đều có lượng thực phẩm cung cấp chất đạm nhiều hơn và lượng rau ít hơn so với khuyến nghị. Do đó, ngân hàng thực đơn và món ăn trong Phần mềm được xây dựng với mục tiêu cân đối về dinh dưỡng (đáp ứng đủ nhu cầu khuyến nghị về năng lượng theo lứa tuổi và đảm bảo cân đối giữa các chất P : L : G theo khuyến nghị của "Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam" năm 2016) và ngon miệng. Thực đơn cân đối, hợp lý, đa dạng nhiều loại thực phẩm để cung cấp nhiều các chất dinh dưỡng khác nhau cho cơ thể. Thực đơn mới có một số thay đổi so với thực đơn cũ như lượng thực phẩm và khối lượng nguyên liệu sử dụng có thể có thay đổi so với thực đơn cũ của một số trường.