Việc bỏ bớt nguyên liệu trong món ăn sẽ làm thay đổi tính cân đối về dinh dưỡng của thực đơn. Do đó cần đảm bảo chế biến món ăn theo đúng định lượng của thực đơn.