Trong thực tế có một vài loại trái cây rau/củ có sự thay đổi về tính sẵn có theo mùa vụ, khu vực địa lý. Do đó, để đảm bảo cho sự thuận tiện khi xây dựng thực đơn cũng như vẫn giữ cho thực đơn cân bằng dinh dưỡng, người dùng có thể thay thế trái cây, rau/củ theo chức năng thay thế nguyên liệu trong phần mềm.