Trái cây là loại thực phẩm được khuyến khích ăn, nên trong trường hợp nhà trường không thể chia nhỏ lượng trái cây theo đúng công thức cho từng độ tuổi thì có thể để cho trẻ ăn theo đơn vị trái cây (một quả/một miếng).