Người dùng không thể tải Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân Bằng Dinh dưỡng về máy được mà sẽ chỉ sử dụng Phần mềm trực tuyến trên trang chủ của Dự án Bữa ăn Học đường. Phần mềm trực tuyến là công cụ phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, giúp người dùng có thể cập nhật nhanh nhất các thực đơn và tiêu chuẩn về dinh dưỡng mới hoặc chức năng mới được nâng cấp. Bên cạnh đó, người dùng có thể truy cập sử dụng Phần mềm mọi nơi; ngay cả trong các chuyến công tác,… Ngoài ra, người dùng sẽ được hỗ trợ nhanh chóng. Người dùng có thể gửi những thắc mắc, ý kiến đóng góp trực tuyến.

Để sử dụng Phần mềm, người dùng cần có thiết bị được kết nối internet (máy tính, laptop, ipad, … có kết nối internet); cùng với máy in (không bắt buộc). Trong trường hợp xảy ra sự cố về đường truyền mạng, người dùng cần thực hiện các bước:

 • Kết nối mạng lại nếu nguyên nhân là do kết nối mạng của người dùng.

 • Liên hệ trực tiếp với Ban Quản trị Dự án nếu nguyên nhân là do không truy cập được website.

Lưu ý:

 • Phần mềm được sử dụng tối ưu trên trình duyệt Chrome.

 • Một số yêu cầu bao gồm: