Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, người dùng sẽ nhận được email thông báo thông tin đã được gửi đến Ban Quản trị Dự án để chờ kích hoạt. Trong vòng 120 giờ sau khi gửi email (không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ), Ban Quản trị Dự án sẽ kích hoạt tài khoản cho người dùng với điều kiện người dùng thuộc danh sách đối tượng sử dụng và các thông tin người dùng đã đăng ký là chính xác. Người dùng sẽ nhận được email thông báo xác nhận tài khoản đã được kích hoạt sau đó.

Trong trường hợp không thấy email thông báo trong hộp thư đến (Inbox), người dùng nên kiểm tra hộp thư rác (Spam mail). Trường hợp email bị đưa vào danh sách thư rác, vui lòng loại bỏ thư của hệ thống ra khỏi danh sách thư rác (Spam mail).

Ví dụ: dùng Gmail sẽ nhấn vào “Không phải spam”.