Các thực đơn cân bằng dinh dưỡng được cung cấp và xây dựng bằng Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng sẽ cung cấp từ 30-40% nhu cầu năng lượng hằng ngày cho trẻ. Nếu sử dụng cho bữa tối, người dùng nên lựa chọn phần tự xây dựng từ thực phẩm với mức năng lượng khoảng 30%.

Người dùng có thể sử dụng Phần mềm để xây dựng thực đơn cho bữa tối, tuy nhiên người dùng cần tính toán mức năng lượng sao cho phù hợp với nhu cầu năng lượng khuyến nghị cho trẻ 6-11 tuổi của "Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam” của Viện Dinh dưỡng- Bộ Y tế, năm 2016. Ngoài ra, người dùng cần cân nhắc thêm về sự phù hợp của các món ăn để sử dụng cho bữa tối.