Nguyên nhân có thể là do trình duyệt mạng đang sử dụng đã chặn không cho cửa sổ phụ được hiển thị. Trong trường hợp này, vui lòng thay đổi cài đặt để cửa số phụ được hiển thị.

Ví dụ: Với người dùng Chrome:


 

Cách 1: Nhấp vào biểu tượng chặn ở góc phải màn hình

Chọn “Luôn cho phép cửa sổ bật lên từ buaanhocduong.com.vn”, chọn “Hoàn tất”

http://buaanhocduong.com.vn/images/PageH&D/open_popup_chrome.png


 

Cách 2: Nhấp vào biểu tượng ở góc phải màn hình

http://buaanhocduong.com.vn/images/PageH&D/menu_icon_chrome.png

 

Lần lượt chọn Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao > Bảo mật > Cài đặt nội dung > Cửa sổ bật lên > Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị cửa sổ bật lên (nên chọn) > Quản lý ngoại lệ.

http://buaanhocduong.com.vn/images/PageH&D/open_popup_chrome_2.png

Trong dang mục trang web được liệt kê, hãy trỏ tới địa chỉ buaanhocduong.com.vn, nhấp vào Xóa ở bên phải rồi nhấp Hoàn tất.