Tập tin “Công thức nấu” cung cấp các thông tin về các món ăn trong thực đơn, thông tin dinh dưỡng chi tiết của thực đơn, định lượng thức ăn sau khi nấu và năng lượng khẩu phần ăn cho 1 học sinh và công thức nấu (với định lượng cho khẩu phần của 10 học sinh 8 - 9 tuổi) và hình ảnh món ăn minh họa (khẩu phần cho 1 học sinh).

Đối tượng sử dụng

 • Các nhân viên bếp trong trường.

 • Các cô bảo mẫu phụ trách phân chia món ăn cho học sinh.