Khi chọn “Tính nguyên liệu”, người dùng sẽ lần lượt kiểm tra và cập nhật đơn giá, tỷ lệ thải bỏ của nguyên liệu và số lượng học sinh theo 3 độ tuổi 6-7 tuổi, 8-9 tuổi và 10-11 tuổi. Sau đó, người dùng sẽ tải về tập tin “Tính nguyên liệu”; trong đó, cung cấp các thông tin về các món ăn trong thực đơn, và danh sách nguyên liệu của thực đơn với lượng nguyên liệu đã sơ chế, lượng nguyên liệu đi chợ (trong đó các loại nguyên liệu có mặt trong nhiều món đã được cộng lại), tổng chi phí của thực đơn và chi phí của thực đơn trên 1 học sinh

Đối tượng sử dụng

 • Cán bộ phụ trách đặt nguyên liệu cho trường.

 • Cán bộ phụ trách quản lý ngân sách bữa trưa.