Trong trường hợp không tìm thấy nguyên liệu cần, người dùng vui lòng lần lượt kiểm tra các lưu ý sau:

 • Gõ các từ khóa vào nút “Tên thực phẩm”. Từ khóa có thể có dấu hoặc không dấu hoàn toàn tuy nhiên từ khóa không thể chứa một từ có dấu và một từ không dấu. Ví dụ: có thể sử dụng từ khóa “thịt gà” hoặc “thit ga”; không sử dụng từ khóa “thit gà”.

 • Từ khóa là Tên nguyên liệu được sử dụng. Ví dụ: với món “Cơm”, người dùng sẽ tìm nguyên liệu là “Gạo tẻ”.

 • Trong quá trình tìm nguyên liệu, nếu như không tìm được nguyên liệu mong muốn, có thể sử dụng ít từ khóa lại. Ví dụ: nếu không tìm được “gạo dẻo” thì có thể tìm kiếm lại bằng từ khóa “gạo”.

Hiện nay, Ban Quản trị Dự án đã cập nhật thông tin về các loại nguyên liệu của bảng “Thành phần thực phẩm Việt Nam” (Viện Dinh dưỡng, 2015) vào ngân hàng dữ liệu. Nếu người dùng vẫn không tìm thấy được nguyên liệu mong muốn, vui lòng gửi thông tin qua mục “Liên hệ”, Ban Quản trị Dự án sẽ liên hệ đến người dùng trong thời gian nhanh nhất có thể.