Để tìm kiếm nhiều loại nguyên liệu trong một lần, người dùng có thể sử dụng nhiều từ khóa khác nhau, gõ các từ khóa vào nút “Tên thực phẩm”, các từ cách nhau bằng dấu phẩy.

Ví dụ: thịt heo, bí xanh, hạt nêm, nước mắn, muối, dầu ăn, hành lá, ngò rí