Hiện nay trên thị trường có nhiều loại dầu khác nhau như dầu cọ, dầu dừa, dầu đậu tương/ dầu đậu nành ….Trong trường hợp không biết rõ loại dầu đang được sử dụng, người dùng có thể lựa chọn “Dầu thực vật / Dầu ăn (lạc, vừng, cám)” trong quá trình thao tác phần mềm.