Khi nhập mật khẩu không đúng vì quên, nhập tên người dùng và chọn "QUÊN MẬT KHẨU"

Trả lời phép tính, sau đó Hệ thống sẽ gửi email cung cấp lại mật khẩu cho người dùng. Người dùng kiểm tra email:

Nhấp vào link " Bữa ăn học đường" được tô vàng như hình, tiến hành đăng nhập với mật khẩu mới được gạch dưới đỏ như hình.

Vì mật khẩu mới thường nhiều kí tự khó nhớ để đảm bảo tín bảo mật, người dùng có thể thay đổi lại mật khẩu cho dễ nhớ.