Hầu hết các khuyến nghị về bữa ăn học đường ở các nước đang phát triển như Nhật, Mỹ, Anh đều dựa trên nhu cầu khuyến nghị theo từng lứa tuổi và kết hợp với chế độ hoạt động thể lực hợp lý giúp cho trẻ phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì. Kinh nghiệm cho thấy những trẻ bị thừa cân, béo phì thường thích ăn nhiều hơn ngược lại những trẻ gầy hơn thường ăn ít hơn, vì vậy xây dựng định lượng và khuyến khích cho trẻ ăn theo định lượng sẽ giúp cho trẻ dần dần cải thiện tình trạng dinh dưỡng.