1. Mục đích

Cập nhật và xuất giá tiền của các nguyên liệu, từ đó có thể tính giá thành của thực đơn sử dụng.

2. Các bước sử dụng

Ø Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của người dùng đã được kích hoạt.

http://buaanhocduong.com.vn/images/hdsd20170124/9_Nhap_gia_nguyen_lieu_files/image001.png

Ø Bước 2: Chọn mục “PHẦN MỀM XÂY DỰNG THỰC ĐƠN CÂN BẰNG DINH DƯỠNG”.

http://buaanhocduong.com.vn/images/hdsd20170124/9_Nhap_gia_nguyen_lieu_files/image002.jpg

Ø Bước 3: Chọn mục “NHẬP GIÁ NGUYÊN LIỆU”.

http://buaanhocduong.com.vn/images/hdsd20170124/9_Nhap_gia_nguyen_lieu_files/image003.jpg

Ø Bước 4: Nhấn vào “Xem HDSD” để truy cập hướng dẫn sử dụng của chức năng này.

http://buaanhocduong.com.vn/images/hdsd20170124/9_Nhap_gia_nguyen_lieu_files/image005.jpg

Ø Bước 5: Trong ô “Hiển thị”, chọn loại nguyên liệu sẽ được hiển thị.

Trong ô “Chọn nhóm nguyên liệu”, chọn “Tất cả” hoặc một nhóm nguyên liệu nhất định để việc tìm kiếm được dễ dàng hơn. (nếu cần thiết)

Trong ô “Nhập tên các nguyên liệu cần nhập giá”, nhập tên nguyên liệu mà người dùng muốn tìm kiếm nhanh.

*Lưu ý:

Tên nguyên liệu có thể nhập có dấu hoặc không dấu. Người dùng nên gõ có dấu để kết quả tìm kiếm được chính xác hơn.

Có thể nhập nhiều loại nguyên liệu, gia vị cùng một lúc, ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.(VD: khoai tây, cà chua,…)

Nhấn vào “Tìm nguyên liệu” để phần mềm xuất ra các kết quả tìm kiếm hợp lệ.

http://buaanhocduong.com.vn/images/hdsd20170124/9_Nhap_gia_nguyen_lieu_files/image007.jpg

Ø Bước 6: Nhập giá nguyên liệu vào cột “Đơn giá”, cập nhật tỉ lệ thải bỏ của nguyên liệu ở cột “Thải bỏ (%)”. Sau đó, đánh dấu tích trong cột ‘Chọn” tương ứng với các nguyên liệu cần xuất file tính tiền.

http://buaanhocduong.com.vn/images/hdsd20170124/9_Nhap_gia_nguyen_lieu_files/image009.jpg

Ø Bước 7: Nhấn vào “Lưu giá” để sử dụng giá nguyên liệu cho những lần tiếp theo. Nhấn vào “Xuất bảng giá nguyên liệu” để tải về bảng tính tiền các nguyên liệu

http://buaanhocduong.com.vn/images/hdsd20170124/9_Nhap_gia_nguyen_lieu_files/image011.jpg

File tính tiền có giao diện như sau:

http://buaanhocduong.com.vn/images/hdsd20170124/9_Nhap_gia_nguyen_lieu_files/image012.jpg