Kết quả khảo sát tại các trường tiểu học bán trú cho thấy, phần lớn các trường đang sử dụng các dụng cụ đơn giản trong quá trình chuẩn bị/sơ chế nguyên liệu; từ đó dẫn đến việc kéo dài thời gian nấu ăn. Nhằm hỗ trợ các trường thực hiện quá trình nấu ăn một cách hiệu quả, tiết kiệm về nhân lực và thời gian, Ban Quản trị Dự án Bữa ăn Học đường đã tổng hợp các thông tin và thiết bị dụng vụ nhà bếp hiện có trên thị trường và đề xuất danh sách các dụng cụ nhà bếp thông minh bên dưới. 

Xin lưu ý, các thông tin về sản phẩm và nơi bán chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy theo điều kiện cụ thể, nhà trường có thể lựa chọn các sản phẩm và nhà phân phối thích hợp để tự trang bị cho trường.

Link tải về danh sách dụng cụ