Ban Dự án Bữa ăn Học đường giới thiệu đến tất cả các Nhà trường/ Quý phụ huynh học sinh về thực đơn mới đáp ứng cân bằng dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và ngon miệng dành cho học sinh.

Nhà trường/ Quý phụ huynh học sinh có thể tham khảo thực đơn & công thức nấu món ăn như bên dưới: