Một số khu vực, địa phương thực tế khi mua nguyên liệu thường tính định lượng thực phẩm theo đơn vị khác với kilogam như: quả, lít, cái, hũ, túi,… Nhằm hỗ trợ người dùng sử dụng đúng khối lượng cần sử dụng trong thời gian đầu, Ban Quản trị Dự án Bữa ăn Học đường đã tổng hợp các thông tin tham khảo cho quá trình quy đổi đơn vị cho các nguyên liệu nhóm trứng và nhóm gia vị dạng lỏng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, tùy theo điều kiện cụ thể khi mua nguyên liệu, người dùng có thể điều chỉnh để có được đơn giá và khối lượng sử dụng thích hợp.


Đơn vị khối lượng chuẩn: 1kg

NHÓM TRỨNG

 

NHÓM GIA VỊ DẠNG LỎNG

 

VỊ TRÍ CẬP NHẬT

Người dùng có thể nhấn chọn vào cụm “Thông tin quy đổi đơn vị nguyên liệu” ở cửa sổ Tính Nguyên liệu để xem thông tin.