1.  Cách thức tải Bản thông tin giới thiệu Dự án Bữa ăn Học đường dành cho cha mẹ học sinh”  

“Bản thông tin giới thiệu Dự án Bữa ăn Học đường dành cho cha mẹ học sinh” có tất cả 3 phiên bản dành cho 3 khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam. Nhà trường tải nội dung bằng cách nhấn vào đường dẫn tương ứng bên dưới:

Link tải về Bản thông tin dành cho khu vực miền Bắc

Link tải về Bản thông tin dành cho khu vực miền Trung

Link tải về Bản thông tin dành cho khu vực miền Nam

2. Mục đích

“Bản thông tin giới thiệu Dự án Bữa ăn Học đường dành cho cha mẹ học sinh” giới thiệu tóm tắt các nội dung của Dự án Bữa ăn Học đường và Phần mềm Xây dựng Thực đơn  Cân bằng Dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh, từ đó có thể tạo sự đồng thuận và phối hợp của cha mẹ đối với nhà trường để khuyến khích, động viên học sinh sử dụng các bữa ăn cân bằng về dinh dưỡng theo các thực đơn được cung cấp từ Phần mềm.

(Hình ảnh minh họa) Để tải tập tin, vui lòng nhấn chọn đường dẫn ở mục 1.

(Hình ảnh minh họa) Để tải tập tin, vui lòng nhấn chọn đường dẫn ở mục 1.

2. Cách thức sử dụng

Nhà trường sử dụng nội dung này để phát cho cha mẹ học sinh trong buổi họp đầu năm, giữa kỳ và tổng kết năm học, cũng như đăng tải trên các kênh thông tin khác như bảng thông tin, website của nhà trường để phổ biến rộng rãi cho cha mẹ học sinh, góp phần thực hiện thành công Dự án Bữa ăn Học đường thông qua Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng.