Đăng ký

THÔNG TIN

Xem tất cả

Gợi ý các món ăn xế ngon miệng cho trẻ em lứa tuổi tiểu học

Các đoạn phim giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho trẻ

Áp phích giáo dục dinh dưỡng 3 phút thay đổi nhận thức

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Ban Quản trị Dự án Bữa ăn học đường tôn trọng tính chất bảo mật khi mỗi cá nhân truy cập vào website của chúng tôi và đảm bảo việc xử lý những thông tin của các cá nhân/ tổ chức phù hợp theo những chính sách bảo mật như sau:
• Ban Quản trị không tiến hành thu thập bất kỳ thông tin cá nhân/ tổ chức nào như họ tên, địa chỉ, số điện thoại qua website này, trừ khi được người dùng tự nguyện cung cấp.
• Trong quá trình đăng kí tài khoản và sử dụng phần mềm trên website www.buaanhocduong.com.vn của Công ty Ajinomoto Việt Nam, người dùng hiểu rằng:
  1. Công ty Ajinomoto Việt Nam có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, số điện thoại, email, đơn vị công tác, địa chỉ, tỉnh thành (sau đây gọi là "Dữ liệu Cá nhân", viết tắt là "DLCN") để phục vụ cho việc tạo và quản lí tài khoản của người dùng.
  2. Thời gian Công ty Ajinomoto Việt Nam sử dụng DLCN của người dùng bắt đầu khi người dùng bấm chọn “Đăng kí” trong phần đăng kí tài khoản và sẽ kết thúc khi người dùng yêu cầu.
  3. Trong quá trình sử dụng, Công ty Ajinomoto Việt Nam sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tại https://www.ajinomoto.com.vn/vi/chinh-sach-bao-ve-du-lieu-ca-nhan và theo quy định của pháp luật Việt Nam.
• Khi đã được cung cấp dữ liệu cá nhân/tổ chức, Ban Quản trị có quyền sử dụng thông tin đó để lưu trữ và xử lý nhằm mục đích hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng, cách thức cải tiến website, các ứng dụng trên website cũng như cho toàn bộ các chương trình khác thuộc Dự án “Bữa ăn học đường”.
• Ban Quản trị sẽ nỗ lực và cải tiến hệ thống nội bộ để đảm bảo nguồn lực và phương tiện quản lý, xử lý những thông tin cá nhân/ tổ chức của người dùng thật phù hợp và bảo mật thông tin của người dùng không bị thất lạc, thiệt hại,…
• Ban Quản trị sẽ không cung cấp cho bên thứ ba những thông tin cá nhân/ tổ chức nếu không có sự cho phép của người dùng, ngoại trừ trường hợp Ban Quản trị ủy thác những thông tin cá nhân/ tổ chức của người dùng cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.
*Ban Quản Trị Dự Án "Bữa Ăn Học Đường"
đăng ký thành viên

Thầy/Cô vui lòng đăng ký bằng email của nhà trường. Nếu Thầy/Cô có nhu cầu khác cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ hotline 0283.911.7199.

Email đăng nhập (*)

Mật khẩu (*)

Xác nhận mật khẩu (*)

Họ và tên (*)

Chức vụ (*)

Tên trường (*)

Điện thoại di động (*)

Tỉnh/Thành phố (*)

Quận/Huyện (*)

(*) Không được để trống

Bấm vào nút "Đăng ký" nghĩa là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng


ĐĂNG KÝ
Gửi Lại Mail Kích Hoạt Tài Khoản

Email đăng nhập (*)

Xác thực (*)

(*) Không được để trống

Quên mật khẩu

Email đăng nhập (*)

Xác thực (*) 1 + 5 = ?

(*) Không được để trống

Gửi Email
Gửi Email

Đã có lỗi của hệ thống!